Política de privadesa

LINK SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb allò que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a LINK SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de LINK SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL , imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts al Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en aquest sentit LINK SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL ha adoptat els nivells de protecció que s’exigeixen legalment, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que se cedeixin les dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc sobre això.

En compliment del que estableix l’RGPD, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat. Per això deu contactar amb nosaltres al C/Dr. Juan Domínguez Pérez, 18, Of. 1. 35018 Las Palmas de Gran Canaria.

Formularis de contacte

En virtut del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari que faciliti les seves dades al formulari, consenteix de forma expressa a LINK SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL el tractament de les seves dades personals a fi de realitzar facturació i promoció de els serveis comercialitzats amb aquests, així com lautorització a la comunicació amb aquelles entitats respecte de les quals tingués concertat contracte de LINK SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL prestació i promoció de serveis. Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat de LINK SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit a LINK SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL, al C/Dr. Juan Dominguez Pérez, 18 Of. 1, 35018 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Addicionalment, aquest lloc web està protegit per ReCAPTCHA , la política de privadesa i els termes de serveis de Google s’apliquen.

Desplaça cap amunt