Termes i Condicions Generals De Contractació

Contracte de llicència d’ús de programari i prestació de serveis de manteniment de les aplicacions de Link Soluciones Informáticas, SL

Link Soluciones Informáticas , SL, amb CIF B35794478 i domicili social al C/Doctor Juan Domínguez Perez, 18 35018, a Las Palmas de Gran Canaria, Distribuïdor Premium i partner de referència autoritzat de Wolters Kluwer Tax and Accountig España, SL

Per a la provisió dels serveis relacionats únicament amb l’APLICACIÓ en modalitat cloud , Link Soluciones Informáticas compta amb el proveïdor de serveis de hosting certificat per la ISO 27001, Amazon AWS, els servidors dels quals es troben dins de l’Espai Econòmic Europeu. Link Soluciones Informáticas podrà informar de canvi dels Proveïdors a través de mitjans de comunicació electrònica oa través de la seva pròpia web . La plataforma AWS compta amb certificacions i serveis CSA STAR i ISO d’AWS. AWS compta amb la certificació de conformitat amb les normes ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019, 27701:2019, 22301:2019, 9001:2015 i CSA STAR CCM v4.

El CLIENT dels serveis cloud proveïts per Link Soluciones realitzarà un accés a través d’Internet a l’aplicació o aplicació , a través d’un navegador de la seva elecció d’acord amb aquells que es trobin en suport actualment. Link Soluciones Informáticas informa que les actualitzacions de les funcionalitats a la normativa vigent, així com les adaptacions a l’APLICACIÓ per oferir noves versions podran implicar una manca d’accés temporal a l’APLICACIÓ que en cap cas no tindrà la consideració d’incidència en el servei. Aquestes actualitzacions seran comunicades via email al CLIENT perquè tingui constància de quan es puguin dur a terme interrupcions.

L’APLICACIÓ podrà estar subjecta a límits relacionats amb l’emmagatzematge d’informació del CLIENT , estant subjecta la pujada de fitxers d’una mida específica per tal de garantir-ne l’accés.

Link Soluciones Informáticas té una política de còpies de seguretat que gestiona amb el vostre proveïdor de serveis de hosting. La freqüència de les còpies de seguretat és duna còpia cada hora , i el seu període de retenció podrà variar segons la modalitat de servei contractat.

Les còpies de seguretat dels nostres APLICACIONS cloud estan automatitzades , per la qual cosa no cal que El CLIENT hagi de fer còpies de seguretat manuals.

Si en el termini de trenta (30) dies naturals a partir de la data efectiva de rescissió o venciment del present Contracte així ho sol·licita, us facilitarem l’accés a les dades que estiguessin disponibles a l’APLICACIÓ. Després del període de trenta (30) dies naturals Link Soluciones Informáticas no tindrà l’obligació de conservar o proporcionar les dades del CLIENT associades a l’APLICACIÓ i, per tant, podrà eliminar les còpies de seguretat de les dades del CLIENT associades a l’APLICACIÓ i /o mantenir les dades bloquejades en compliment de la legislació aplicable.

Desplaça cap amunt