Funcionalitats

Descobreix les funcionalitats de myReport!n…

Gestió de casos

Optimitza el formulari de creació de casos afegint fins a 4 categories i 4 preguntes, en un o més idiomes.

captura Personalització de casos myReport!n

Escala casos directament a la direcció, assegurant una via transparent i eficient per a assumptes crítics. Assigna un responsable específic per a aquest tipus de denúncies, diferenciant-ne la gestió respecte al responsable general de la resta de casos.

Accedeix a un panell gràfic intuïtiu i explora diagrames informatius sobre casos generats. Filtra amb precisió mitjançant indicadors com a casos creats per mes, casos creats vs resolts, casos per categoria i casos per estat. Personalitza la informació seleccionant l’exercici, el rang de dates i l’empresa específica i descarrega les mètriques en format .png, assegurant una gestió eficient i visual dels teus casos.

captura Mètrica de casos myReport!n

Visualitza de manera clara els estats de les denúncies i explora els teus casos a través d’una vista detallada que presenta informació clau com ara codis, dates límit i altres detalls rellevants per a cada denúncia. Gaudeix d’una gestió senzilla amb opcions de filtratge, cerques ràpides i la possibilitat de descarregar resums a Excel.

captura Estat de denúncies myReport!

Estigues actualitzat amb l’eficient sistema de notificacions de myReport!n, integrat directament a l’aplicació. Aquest sistema informa el responsable sobre nous casos o activitats. A més, aquelles denúncies que tenen set dies o menys per a la seva resolució es destaquen en vermell, i es notifica automàticament al responsable a través de correu electrònic.

Accediu a un historial detallat i actualitzat en temps real. Tant el denunciant com el responsable del cas podran generar activitats en el cas, garantint una comunicació transparent i fluida:

icona responsable

Activitat del responsable

Comentari, Proposta de Reunió, Acta de Reunió, Ampliació de Termini de Resolució, Cancel·lació de la Denúncia, Proposta de Resolució, Acceptació o declinació de les propostes del denunciant.

icona denunciant

Activitat del denunciant

Comentari i Pujada d’Arxius, Proposta de Reunió, Descàrrega del Cas, Acceptació o declinació de les propostes del responsable del cas.

Tant el responsable com el denunciant podran afegir notes internes i fitxers a cada cas, exclusives per a la seva visió (el responsable no tindrà accés a les notes del denunciant, ni viceversa), simplificant així la centralització d’informació en un únic punt.

Activitat del denunciant

L’usuari denunciant podrà generar la seva denúncia de manera personalitzada en especificar el tipus (confidencial o anònima), la categoria corresponent, seleccionar la seu adequada (si hi ha múltiples seus), indicar la data i hora del succés, proporcionar un resum detallat i adjuntar documentació rellevant per aportar més informació sobre la denúncia.

Ofereix als usuaris l’oportunitat d’enviar suggeriments. Les mateixes, que seran visibles a l’àrea responsable, es gestionen de manera separada de les denúncies i no comporten un seguiment.

Garanteix la privadesa dels teus usuaris! myReport!n ofereix la possibilitat de presentar denúncies confidencials o anònimes, en el primer cas s’habilita, de manera automàtica, el camp “nom” perquè el denunciant pugui proporcionar les seves dades identificatives durant el procés de creació de la denúncia.

Configuració de l'aplicació

Gràcies al funcionament multiempresa, és possible la coexistència de diferents empreses en un mateix entorn, cadascuna amb la parametrització i el responsable assignat. Podràs consultar i crear empreses, editar-ne la informació, buscar-les i organitzar-les de forma simple, gràcies a les funcions de filtratge i cerca ràpida.

captura Multiempresa myReport!n

Assigna múltiples seus a una única empresa i gestiona-les de manera individual, designant un responsable per a cadascuna, o de manera conjunta i centralitzada, deixant que el responsable assignat a l’empresa gestioni els casos de cada seu.

MyReport!n compta amb una gestió multidioma, gràcies a la qual podràs personalitzar documents, certificacions, plantilles, categories i preguntes en un o més idiomes.

captura Multidioma myReport!n

myReport!n compta amb una gestió d’usuaris molt pràctica, només caldrà donar d’alta aquells usuaris que actuaran com a responsable o responsable en funcions. A més, tindreu la possibilitat de crear i editar usuaris, filtrar per rol i deshabilitar usuaris en qualsevol moment.

Seguretat

Quan un usuari introdueix informació al sistema, aquesta és encriptada (és a dir, transformada en un conjunt de caràcters il·legibles) usant un algorisme i una “clau d’encriptació”.

A l’usuari se us proporcionarà una contrasenya especial o clau secreta que haureu d’utilitzar per accedir a la clau anteriorment esmentada, necessària per encriptar i desencriptar la informació. Només els qui tinguin aquesta clau poden accedir a la informació encriptada.

Una vegada que la dada és encriptada, aquest es guarda en la base de dades. El text original (conegut com a text pla) no s’emmagatzema, en el seu lloc, es guarda el text xifrat.

La clau que s’ha utilitzat per encriptar la informació també s’ha de guardar de manera segura, perquè pugui ser usada en el futur per desencriptar les dades. En aquest cas , les claus es guarden en una segona base de dades i estan protegides addicionalment.

Formació

Accedeix a una vídeo formació integral que cobreix tots els aspectes de myReport!. Gaudiu d’un vídeo de primers passos, així com vídeos relacionats amb lliçons específiques i aprofitau al màxim l’aplicació.

captura Formació myReport!n

Accedeix fàcilment a les normatives vinculades al canal de denúncies. Cada secció et redirigeix ​​de manera directa al corresponent apartat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), proporcionant-te accés immediat a la informació legal rellevant.

Certificats oficials

Descarrega un document informatiu amb característiques de myReport!, compliment legal, URL i codi QR. Es pot compartir a webs interns de l’empresa.

Acredita el compliment de la llei 2/2023 de febrer i la llei orgànica 3/2018 del 5 de desembre de protecció de dades.

Descarrega la imatge del codi QR que enllaça a la URL de l’àrea informant. Útil per compartir a webs interns o portals, facilitant l’accés mitjançant l’escaneig del codi.

Descarrega models relacionats amb lacreditació dun responsable o el cessament de responsable. Aquestes plantilles són editables i es poden tornar a pujar signades en pocs clics.

Gestió de casos

Optimitza el formulari de creació de casos afegint fins a 4 categories i 4 preguntes, en un o més idiomes.

captura Personalització de casos myReport!n

Escala casos directament a la direcció, assegurant una via transparent i eficient per a assumptes crítics. Assigna un responsable específic per a aquest tipus de denúncies, diferenciant-ne la gestió respecte al responsable general de la resta de casos.

Accedeix a un panell gràfic intuïtiu i explora diagrames informatius sobre casos generats. Filtra amb precisió mitjançant indicadors com a casos creats per mes, casos creats vs resolts, casos per categoria i casos per estat. Personalitza la informació seleccionant l’exercici, el rang de dates i l’empresa específica i descarrega les mètriques en format .png, assegurant una gestió eficient i visual dels teus casos.

captura Mètrica de casos myReport!n

Visualitza de manera clara els estats de les denúncies i explora els teus casos a través d’una vista detallada que presenta informació clau com ara codis, dates límit i altres detalls rellevants per a cada denúncia. Gaudeix d’una gestió senzilla amb opcions de filtratge, cerques ràpides i la possibilitat de descarregar resums a Excel.

captura Estat de denúncies myReport!

Estigues actualitzat amb l’eficient sistema de notificacions de myReport!n, integrat directament a l’aplicació. Aquest sistema informa el responsable sobre nous casos o activitats. A més, aquelles denúncies que tenen set dies o menys per a la seva resolució es destaquen en vermell, i es notifica automàticament al responsable a través de correu electrònic.

Accediu a un historial detallat i actualitzat en temps real. Tant el denunciant com el responsable del cas podran generar activitats en el cas, garantint una comunicació transparent i fluida:

icona responsable

Activitat del responsable

Comentari, Proposta de Reunió, Acta de Reunió, Ampliació de Termini de Resolució, Cancel·lació de la Denúncia, Proposta de Resolució, Acceptació o declinació de les propostes del denunciant.

icona denunciant

Activitat del denunciant

Comentari i Pujada d’Arxius, Proposta de Reunió, Descàrrega del Cas, Acceptació o declinació de les propostes del responsable del cas.

Tant el responsable com el denunciant podran afegir notes internes i fitxers a cada cas, exclusives per a la seva visió (el responsable no tindrà accés a les notes del denunciant, ni viceversa), simplificant així la centralització d’informació en un únic punt.

Activitat del denunciant

L’usuari denunciant podrà generar la seva denúncia de manera personalitzada en especificar el tipus (confidencial o anònima), la categoria corresponent, seleccionar la seu adequada (si hi ha múltiples seus), indicar la data i hora del succés, proporcionar un resum detallat i adjuntar documentació rellevant per aportar més informació sobre la denúncia.

Ofereix als usuaris l’oportunitat d’enviar suggeriments. Les mateixes, que seran visibles a l’àrea responsable, es gestionen de manera separada de les denúncies i no comporten un seguiment.

captura Suggeriments myReport!n

Garanteix la privadesa dels teus usuaris! myReport!n ofereix la possibilitat de presentar denúncies confidencials o anònimes, en el primer cas s’habilita, de manera automàtica, el camp “nom” perquè el denunciant pugui proporcionar les seves dades identificatives durant el procés de creació de la denúncia.

captura Privadesa myReport!n

Configuració de l'aplicació

Gràcies al funcionament multiempresa, és possible la coexistència de diferents empreses en un mateix entorn, cadascuna amb la parametrització i el responsable assignat. Podràs consultar i crear empreses, editar-ne la informació, buscar-les i organitzar-les de forma simple, gràcies a les funcions de filtratge i cerca ràpida.

captura Multiempresa myReport!n

Assigna múltiples seus a una única empresa i gestiona-les de manera individual, designant un responsable per a cadascuna, o de manera conjunta i centralitzada, deixant que el responsable assignat a l’empresa gestioni els casos de cada seu.

MyReport!n compta amb una gestió multidioma, gràcies a la qual podràs personalitzar documents, certificacions, plantilles, categories i preguntes en un o més idiomes.

captura multidioma myReport!n

myReport!n compta amb una gestió d’usuaris molt pràctica, només caldrà donar d’alta aquells usuaris que actuaran com a responsable o responsable en funcions. A més, tindreu la possibilitat de crear i editar usuaris, filtrar per rol i deshabilitar usuaris en qualsevol moment.

Seguretat

Quan un usuari introdueix informació al sistema, aquesta és encriptada (és a dir, transformada en un conjunt de caràcters il·legibles) usant un algorisme i una “clau d’encriptació”.

A l’usuari se us proporcionarà una contrasenya especial o clau secreta que haureu d’utilitzar per accedir a la clau anteriorment esmentada, necessària per encriptar i desencriptar la informació. Només els qui tinguin aquesta clau poden accedir a la informació encriptada.

Una vegada que la dada és encriptada, aquest es guarda en la base de dades. El text original (conegut com a text pla) no s’emmagatzema, en el seu lloc, es guarda el text xifrat.

La clau que s’ha utilitzat per encriptar la informació també s’ha de guardar de manera segura, perquè pugui ser usada en el futur per desencriptar les dades. En aquest cas , les claus es guarden en una segona base de dades i estan protegides addicionalment.

Formació

Accedeix a una vídeo formació integral que cobreix tots els aspectes de myReport!. Gaudiu d’un vídeo de primers passos, així com vídeos relacionats amb lliçons específiques i aprofitau al màxim l’aplicació.

captura Formació myReport!n

Accedeix fàcilment a les normatives vinculades al canal de denúncies. Cada secció et redirigeix ​​de manera directa al corresponent apartat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), proporcionant-te accés immediat a la informació legal rellevant.

Certificats oficials

Descarrega un document informatiu amb característiques de myReport!, compliment legal, URL i codi QR. Es pot compartir a webs interns de l’empresa.

Acredita el compliment de la llei 2/2023 de febrer i la llei orgànica 3/2018 del 5 de desembre de protecció de dades.

Descarrega la imatge del codi QR que enllaça a la URL de l’àrea informant. Útil per compartir a webs interns o portals, facilitant l’accés mitjançant l’escaneig del codi.

Descarrega models relacionats amb lacreditació dun responsable o el cessament de responsable. Aquestes plantilles són editables i es poden tornar a pujar signades en pocs clics.

T'oferim la solució més completa

Més de 12.000 usuaris confien en la nostra solució!
Obtingues myReport! i posa’t al dia amb la normativa

Desplaça cap amunt